Resursna biblioteka

Voices from Ukraine – Glasovi iz Ukrajine

Međunarodna liga žena za mir i slobodu (WILPF) je sprovela mapiranje ženskih nevladinih organizacija u Ukrajini između ostaloga s ciljem da zabilježi ženske stavove kada je u pitanju konflikt koji se trenutno dešava u zemlji, da analizira dinamiku konflikta uključujući njegovu rodnu dimenziju, te da razumije  ulogu i doprinos civilnog društva s posebnim osvrtom na […]

Izvještaj sa konferencije Ženski mirovni aktivizam u Siriji i Bosni i Hercegovini

Kategorija:

Od 10. do 14. februara 2014. godine u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, u okviru ove inicijative održana je feministička konferencija  Ženski mirovni aktivizam u Siriji i Bosni i Hercegovini. Konferenciji je prisustvovalo 20 predstavnica i aktivistkinja iz ženskih organizacija i organizacija za ljudska prava iz Sirije i 42 aktivistkinje i predstavnice organizacija za zaštitu prava žena […]