Voices from Ukraine – Glasovi iz Ukrajine

Međunarodna liga žena za mir i slobodu (WILPF) je sprovela mapiranje ženskih nevladinih organizacija u Ukrajini između ostaloga s ciljem da zabilježi ženske stavove kada je u pitanju konflikt koji se trenutno dešava u zemlji, da analizira dinamiku konflikta uključujući njegovu rodnu dimenziju, te da razumije  ulogu i doprinos civilnog društva s posebnim osvrtom na ženske organizacije. Izvještaj je dostupan samo na engleskom.

PDF Screenshot