Izvještaj sa konferencije Ženski mirovni aktivizam u Siriji i Bosni i Hercegovini

Od 10. do 14. februara 2014. godine u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, u okviru ove inicijative održana je feministička konferencija  Ženski mirovni aktivizam u Siriji i Bosni i Hercegovini. Konferenciji je prisustvovalo 20 predstavnica i aktivistkinja iz ženskih organizacija i organizacija za ljudska prava iz Sirije i 42 aktivistkinje i predstavnice organizacija za zaštitu prava žena i organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine.

Na konferenciji je naglašen značaj razmatranja iskustava i empirijskog znanja žena koje su prošle kroz oružani sukob i borile se za prava žena. Primarni fokus je stavljen na iskustva žena iz Bosne i Hercegovine i žena iz Sirije. Iskustvo Bosne i Hercegovine naglašava šta se dešava kada žene nisu zastupljene u mirovnim pregovorima ili u donošenju strateških odluka u poslijeratnom periodu obnove i kako neefikasna i diskriminirajuća moć ugrađena u patrijarhalne političke elite nastavlja da produbljuje sukobe unutar društva, umjesto da ih rješava. Istovremeno, današnji sukob u Siriji i borba Sirijki za aktivno učešće u pregovorima u okviru Druge međunarodne mirovne konferencije u Ženevi razotkrili su nemogućnost temeljnih međunarodnih mehanizama, poput Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325, da otvore prostor za učešće žena u situaciji u kojoj se geopolitičkim interesima i interesima muških političkih elita daje prioritet nad potrebama sirijskog naroda.

PDF Screenshot