Kako raspakovati ratnu kutiju

Izvještaj sa radionice održane 8. i 9. septembra 2016.

PDF Screenshot