Protekla dešavanja

Photo credi: Sanja Vrzić

Od rata do održivog mira: dijalog solidarnosti između aktivistkinja iz Ukrajine i Bosne i Hercegovine

U februaru 2014. godine u saradnji Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), Kvinna till Kvinna i Fondacije OAK organiziran je feministički dijalog solidarnosti između sirijskih i bosanskohercegovačkih aktivistkinja. Cilj okupljanja bio je podrška aktivistkinjama u formuliranju svojih strategija i zahtjeva o pristupu pravima i pravdi, u kontekstima kako ratom zahvaćene Sirije tako i […]

images

Koncept i okvir za razvijanje rodno-osjetljivog programa reparacija za BiH

30. 11 i 1.12 održana je posljednja u nizu od četiri radionice tokom kojih je rađeno na nacrtu Koncepta i okvira za razvijanje rodno-osjetljivog programa reparcija za BiH. Polazna tačka našeg rada bila je svjesnost o neodrživosti sadašnjeg sistema, gdje se naknade (materijalne i nematerijalne) po osnovu počinjenih povreda i kršenja međunarodnog humanitarnog prava i […]

10169163_10152176652348581_5550343561631466691_n

Rodno-osjetljive reparacije

Nakon edukacije na temu rodno-osjetljive reparacije održane u junu ove godine Inicijativa započinje sa svojim radom na izradi okvirnog programa rodno osjetljivih reparacija za Bosnu i Hercegovinu. Prva radionica će se održati 2. i 3. septembra s ciljem usaglašavanja stavova oko vrste kršenja prava i štete koje trebaju biti uključene u program reparacija. Radnu grupu za izradu okvirnog […]

image-7e3571e011d52462869bef0790b6067cd26fde52d1182f6558f44b5347a431a4-V

Opcije djelovanja – izvještaj sa radionice

25. – 26. marta 2015. organizirana je radionica na kojoj su učesnice razmatrale kontekst unutar kojeg djeluju ženske organizacije u Bosni i Hercegovini kao i moguće strategije za prevazilaženje problema sa kojima se suočavaju ženske organizacije, aktivistkinje i inicijative. U prvom dijelu radionce učesnice su u grupama radile na terminima koje često koristimo u našim […]

_SVA0030

Kako učvrstiti mir – naučene lekcije Sjeverne Irske

Kao dio tekućih aktivnosti ove inicijative, a u cilju pružanja informacija i podrške kako djelovati protiv nacionalističkih politika podijela, organizirana je radionicu na kojoj je predstavljen pristup žena Sjeverne Irske kada su u pitanju mirovni pregovori te njihovo ulaženje na političku scenu Sjeverne Irske. Gošće radionice su bile Bronagh Hinds, Avila Kilmurray i Monica McWilliams. […]

2014-07-08-12.13.52

Pristup ekonomskim i socijalnim pravima – izvještaj sa prve radionice

U julu 2014. održana je prva radionica na temu ekonomiskih, socijalnih i kulturnih prava – Kako dalje? Učesnice radionice su diskutirale kako izgleda pristup ekonomiskim, socijalnim i kulturnim pravima građanima Bosne i Hercegovine, a posebno s aspekta preživjelih žrtava seksualnog nasilja, porodica nestalih te povratnika i interno raseljenih osoba. Izlaganja sa radionice kao i zaključke […]

Photo source: Cynthia Cockburn

Feministička konferencija Ženski mirovni aktivizam u Siriji i Bosni i Hercegovini

Od 10. do 14. februara 2014. godine u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, u okviru ove inicijative održana je feministička konferencija  Ženski mirovni aktivizam u Siriji i Bosni i Hercegovini. Konferenciji je prisustvovalo 20 predstavnica i aktivistkinja iz ženskih organizacija i organizacija za ljudska prava iz Sirije i 42 aktivistkinje i predstavnice organizacija za zaštitu prava žena […]

2378372476_d07a79c731_z

Retrospektiva – djelovanje ženskih organizacija u proteklih 20 godina

Tokom jeseni i zime 2013. organizirale smo određen broj sastanaka/radionica sa otprilike 40 žena iz BiH koje su bile aktivne u različitim segmentima i vremenskim periodima od 1992 pa do danas. Podijeljene su u sedam tematskih oblasti s ciljem da 1) pripreme izvještaje kao svojevrsne radne materijale za konferenciju sa aktivistkinjama iz Sirije koja se […]