Koncept i okvir za izradu rodno osjetljivog programa reparacija

11667084166_8f30094ff6_o-2

Radna grupa unutar inicijative finalizirala je rad na Konceptu i okviru za izradu rodno osjetljivog programa reparacija za civilne žrtve rata u BiH. Rad na ovom dokumentu započeo je u junu 2015. godine. Polazna tačka našeg rada bio je da stav da bi sveobuhvatni i rodno osjetljivi program reparacija osigurao pristup reparacijama svim civilnim žrtvama rata bez diskriminacije i međusobne konkurencije, čime bi se rasteretio sistem socijalne zaštite i stvorili uslovi za kreiranje funkcionalnog sistema socijalne zaštite za sve građane i građanke BiH.

Dokument možete preuzeti u meniju Resursna biblioteka