Koje su naše opcije djelovanja?

11667084166_8f30094ff6_o-2

Kao dio tekućih aktivnosti inicijative Ženski mirovni aktivizam u Siriji i Bosni i Hercegovini, a u cilju pružanja informacija i podrške kako djelovati protiv nacionalističkih politika podijela, 25. – 26. marta 2015. organizirana je radionica na kojoj su učesnice razmatrale kontekst unutar kojeg djeluju ženske organizacije u Bosni i Hercegovini kao i moguće strategije za prevazilaženje problema sa kojima se suočavaju ženske organizacije, aktivistkinje i inicijative.

Radionica je koncipirana oko tri međusobno povezane cjeline:

  • Terminologija, odnosno fraze koje koristimo kako bi objasnili svakodnevnicu ili kontekst unutar kojeg djelujemo, kroz organizacije ili kao pojedinke, njihovo značenje i uticaj na mogućnosti našeg aktivizma;
  • Kontekst, odnosno eksterno i interno okruženje ženskih nevladinih organizacija i aktivistkinja s ciljem definisanja jasne slike ambijenta u kojem djelujemo;
  • Opcije djelovanja, odnosno moguće strategije organizovanja.

Cijelokupan izvještaj potražite pod “Protekla dešavanja”