Feminističko (ponovno) tumačenje Dejtonskog mirovnog sporazuma

Untitled

9. i 10. decembra 2015. održan je feministički dijalog sa nekolicinom međunarodnih i domaćih akademika o načinima na koje društva prelaze iz rata u mir i o tome kako feministički pristup izgradnji mira može doprinijeti stvaranju snažnog i dugotrajnog mira.  Ovim sastankom započeli smo rad na konceptualiziranju sveobuhvatne politike o tome kako bi izgledalo poimanje i provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma iz feminističke perspektive, kako se ona može sada primijeniti i koje su lekcije koje možemo izvući iz međunarodnog iskustva. Razmatrali smo različite elemente koje Sporazum sadrži kroz prizmu militarizma, socijalnih i ekonomiskih prava, političke ekonomije, pravde, te reformi sigurnosnog sektora. Diskusija se fokusirala na kako i zašto tranzicija iz rata u mir ne funkcionira bez koherentnog tranzicijskog plana te šta on treba sadržavati da bi se ostvarila istinska tranzicija i održiv mir.

Zaključci sa sastanka, kao i izvještaj (dostupan samo na engleskom) možete nači pod menijem Resursna biblioteka.

Učesnice/i sastanka su

Aida Spahić, feministkinja, aktivistkinja
Asim Mujkić sociolog i filozof, profesor na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
Barbro Svedberg, Crisis response programme, WILPF
Bojana Đokanović, feministkinja, aktivistkinja
Callum Watson, Saradnik na projektu Rod i sigurnost u Istočnoj Evropi, DCAF
Cynthia Enloe, istraživačica/vanredna profesorica na političkim naukama, Odjeljenje za međunarodni razvoj, zajednicu i okoliš, Ženske rodne studije, Odsjek za političke nauke, Univerzitet Clark
Dino Abazović, sociolog, vanredni professor na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
Dubravka Kovačević, direktorica, Fondacija za osnaživanje žena
Gorana Mlinarević, feministkinja, aktivistkinja, istraživačica
Jasmina Husanović, vanredna profesorica kulturalnih studija na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Tuzli
Jasminka Džumhur, Ombudsmenka, Ured ombudsmena BiH
Kirsten Cambell, Odsjek za sociologiju, fokus na rod i pravo, glavna istražiteljica za projekat Rod pravde (Gender of Justice), Goldsmiths, Univerzitet u Londonu
Lidija Živanović, aktivistkinja, članica Helsinški odbor građana Banja Luke
Madeleine Rees, generalna sekretarka, WILPF
Nela Porobić Isaković, WILPF
Ristin Thomasson, regionalna menadžerica za Balkan, Kvinna till Kvinna.