Otvoreno pismo građanki i građana predstavnicima Evropske Unije

00aJ68yTtSFz9gcuHBcR_render0004

Poštovani predstavnici i predstavnice Evropske unije,

Građankama i građanima Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije nedavno je predstavljena EU strategija za takozvani Zapadni Balkan. Prema riječima njenih kreatora, radi se o “historijskoj prilici da se njihova budućnost nedvosmisleno poveže sa Evropskom unijom”. Iako pozdravljamo angažman koji bi nam pomogao u ponovnom uspostavljanju demokratije u našim državama i omogućavanju stvarnog uticaja i moći građanki i građana u ovoj regiji, želimo ovdje izraziti svoje primjedbe na samu Strategiju jer ne nudi ništa do povoljne klime za privatne biznise, sekuritizacije i militarizacije naših granica i država te jeftine prodaje naših prirodnih resursa.

Slično kao i nesretni smjer kojim je većina država regije krenula 1990-ih godina (sukobi, rat i razaranja), ovakav tok događaja nije ni neizbježan ni prirodan. Radi se o ideološki vođenom procesu ekonomske, političke i društvene transformacije naših društava, a mi imamo generacijsku odgovornost da to ne prešutimo.

Razumijemo da se vi već duži period bavite našim političkim elitama, takozvanim izabranim predstavnicima građana i naroda u regiji, i da s njima pregovarate. A u tom bavljenju su vas uvjerili da vizija Strategije zaista predstavlja zajedničku viziju građana i građanki regije. Međutim, ti “predstavnici” (tajkuni i oligarsi, građevinska mafija, ratni profiteri i huškači) davno su izgubili kontakt sa svojim biračima i kao zvijezdu vodilju nisu nikada imali ništa drugo osim svog kratkoročnog profita. Političko, ekonomsko i socijalno blagostanje regije i ljudi koji u njoj žive nije nikada bilo na njihovim agendama. Usprkos opipljivim dokazima koji su već desetljećima vidljivi, Evropska unija kontinuirano i neupitno bira da s njima sarađuje, sve dok to ne predstavlja rizik po ekonomske interese EU.

Naše države se zaista nalaze u situaciji za koju se u Strategiji kaže da predstavlja “generacijski izbor”, ali smatramo da se generacijski izbor koji je stavljen pred nas ne svodi jednostavno na pridruživanje EU ili ne, radi se o izboru da li će naša regija u potpunosti podleći neoliberalnoj ideologiji koja je uništava već skoro trideset godina. U samoj Strategiji se napredak ove regije poima kroz pogrešnu dihotomiju između funkcionalne i zdrave ekonomije i socijalnih i ekonomskih prava ljudi. Ono što nam Strategija govori je da se ekonomski napredak može desiti samo ukoliko se tržišta dereguliraju i oslobode od ograničenja koja nameće država, poput poreza, kojima se u konačnici finansira ono malo socijalnih prava koja su nam u našim državama preostala. Smatramo da Strategija koja slijepo posmatra deregulaciju tržišta, privatizaciju i privilegiranje stranih investicija u odnosu na socio-ekonomski razvoj, pravdu i jednakost, odnosno sve one stvari koje smatramo presudnim za blagostanje naših društava, ne predstavlja strategiju koju mi vidimo kao “historijsku priliku”!

Imajući u vidu da je veći dio regije preživio nasilne sukobe koji su doveli do razaranja ne samo infrastrukture već i društvenog tkiva, rješavanje posljedica tih sukoba trebalo bi biti prvi prioritet Evropske unije. I zaista, u Strategiji se kao jedna od glavnih inicijativa navodi Pomirenje, dobrosusjedski odnosi i regionalna saradnja, ali se ne pokazuje da se u EU pomirenje shvata kao samo sebi svrha. Umjesto toga, Strategijom se ono potčinjava stvaranju “ekonomskih prilika”. Drugim riječima, “pomirenje” prema Strategiji predstavlja sredstvo za cilj – tržišnu ekonomiju koja nije opterećena prošlošću, već je oslobođena profitom. Nama, s druge strane, pomirenje nije pitanje “postignuća”, već rezultat kumulativnih napora da se rješavaju socijalne, političke i ekonomske posljedice rata. U tim naporima, centralno mjesto ima ekonomska i socijalna pravda, pojačana sveobuhvatnim i rodno osjetljivim programom reparacija za pretrpljene povrede, kao dio cjelokupnog ekonomskog oporavka naših država. Pravo na kvalitetnu i pristupačnu zdravstvenu zaštitu, pristojan posao, socijalnu pomoć, stanovanje, obrazovanje, čistu vodu itd. – to su sve preduslovi za pravedna i ravnopravna društva te stoga trebaju biti glavna preokupacija zemalja u regiji. Privilegiranjem profita u odnosu na ekonomsku i socijalnu pravdu, Strategija doprinosi destabilizaciji ove regije i podriva sve postojeće procese mira.

Trenutno stanje u našim državama zaista zahtijeva strukturne reforme: političke, ekonomske i socijalne. Vjerujemo da za to postoji široki društveni konsenzus. Istovremeno, suprotno onome što vam političke elite govore, ne postoji konsenzus po pitanju kako doći do tih promjena. Ovo se ne razlikuje od nepostojanja konsenzusa o pravcu i budućnosti EU, što vidimo iz trenutnih debata unutar EU i njenih država članica. Reforme koje se tako spremno i neupitno predlažu i provode u našim država ustvari su upravo one reforme koje se propituju u EU državama. Kako stvari sada stoje, osiromašeni, obespravljeni i obeshrabreni građani i građanke naših država, od kojih se mnogi i dalje suočavaju sa posljedicama rata, suočavaju se sa nepovratnim neoliberalnim postkonfliktnim restrukturiranjem koje ide na štetu njihovih ljudskih prava, a posebice socijalnih i ekonomskih prava. Umjesto što se smanjuju temeljni dijelovi javnog sektora, bilo bi pravednije napraviti budžetske kompromise poređenjem smanjenja budžetskog deficita sa uticajem jačanja ulaganja u ljudske potencijale i potrebe ekonomskog rasta, smanjenje siromaštva i rodnu ravnopravnost.

Suprotno navodu iz Strategije da je članstvo u EU “izbor”, činjenica je da je već dugo vremena prošlo otkada je ova regija imala ikakav stvarni izbor i otkako su građanke i građani (ne političke elite) mogli glasno da se o tom izboru izjasne!

Tako da bismo željeli iskoristiti ovu priliku da vam predstavimo NAŠE izbore:

 • Umjesto što se ocjenjuje zdravlje naših ekonomija i društava kroz tržišnu konkurentnost, naš izbor je da se ekonomija i društvo ocjenjuju kroz uspjeh ili neuspjeh da omoguće odgovarajuća, pristojna i održiva sredstva za život za sve svoje građanke i građane.
 • Umjesto slijepog vjerovanja da su mala i srednja preduzeća rješenje za rastuću nezaposlenost i pogoršanje naših ekonomskih i socijalnih prava, naš izbor su sindikalizirani pristojni poslovi sa pristojnom platom, pravednim i jednakim tretmanom na radnom mjestu i pristupom socijalnoj zaštiti.
 • Umjesto da se bavimo strukovnim usavršavanjem kojim se ljudi obučavaju da ostanu na nisko plaćenim pozicijama i udvostručavanja novca za Erasmus+ putem kojeg će još veći broj naših najpametnijih studenata napustiti ovu regiju i nikada se neće vratiti, naš je izbor kvalitetno obrazovanje koje je jednako pristupačno i priuštivo svima. Umjesto što moramo stalno prikupljati sredstva za bolesne koji ne mogu priuštiti odgovarajuću zdravstvenu njegu u svojoj državi, naš je izbor kvalitetni zdravstveni sistem kojem svi mogu pristupiti i koji ga mogu priuštiti. Ovo zahtijeva povećana ulaganja u javni sektor i više novca za obrazovnu i zdravstvenu infrastrukturu, da bi se mladi potakli da ostanu.
 • Umjesto što gradimo autoputeve koji će više biti od koristi korporacijama i slobodnoj tržišnoj ekonomiji nego običnim građanima i građankama koji ih neće moći koristiti jer otplaćuju dugove za njihovu izgradnju, naš izbor je izgradnja kvalitetne infrastrukture i puteva unutar država koji će svakome omogućiti pristup i ostvarivanje socio-ekonomskih prava (npr. funkcionalni putevi i prevoz za ljude koji žive u udaljenim područjima da mogu doći do medicinskih, obrazovnih i drugih ustanova). Naš izbor je porezna politika koja će postaviti temelj za redistribuciju bogatstva unutar država te izvući naša društva iz dužničkog ropstva u koje ubrzano zapadamo.
 • Regija koja je neizmjerno propatila tokom 1990-ih i koja i dalje pati od posljedica tih ratova ne bi trebala biti prisiljavana da zaboravi svoja iskustva prisilnog raseljavanja i traženja utočišta kroz sekuritizaciju naših imigracijskih politika, militarizaciju naših granica i povećanje broja restriktivnih mjera, što sve služi odbrani tvrđave Evrope. Naš izbor su društva izgrađena na solidarnosti, unutar i preko granica!
 • Umjesto pukog bavljenja energetskim dobitima udaranjem po balkanskim prirodnim resursima i nepovratnog uništavanja najvažnijeg žarišta evropske bioraznolikosti te iscrpljivanja naših vitalnih resursa poput vode, naš je izbor da gradimo društva koja su ekološki i okolišno održiva i čiji se prirodni resursi i blaga koriste kao potencijal za održiv socio-ekonomski razvoj koji će biti dostupan našim budućim generacijama.

Ovo su naši izbori. Mi smatramo da će naša društva ovako napredovati. Ne odričemo se vlastite odgovornosti da radimo za takvu budućnost. Ako, pak, Evropska unija nastavi koristiti proces pristupanja da natjera naše države da služe ekonomske i geopolitičke interese jezgre EU, smatrat ćemo Evropsku uniju jednako odgovornom za uništenje naših društava kao i domaće korumpirane političke elite sa kojima se zvaničnici EU rukuju. Evropska unija koja samo podržava ekonomske interese elite jezgre Evrope, na štetu EU građana i građanki, kao i svih ostalih, ima malo toga ponuditi kako onima što u njoj žive tako i onima koji su još uvijek van nje.

februar, 2018.

Po abecednom redu:

Pojedinke/pojedinci

 1. Adi Isaković
 2. Adisa Likić
 3. Admir Jugo
 4. Aida Spahić
 5. Aida Zejčirović
 6. Aleksandra Elčić Čelanović
 7. Alen Crnogorčević
 8. Alma Džakić
 9. Amel Valentić
 10. Ana Miškovska Kajevska
 11. Anđa S. Ilić
 12. Anes Podić
 13. Anida Sokol
 14. Antonio Mihajlov
 15. Asim Mujkić
 16. Azra Brkić
 17. Bećir Habibović
 18. Belma Bečirbašić
 19. Bojana Đokanović
 20. Bojana Matić, stanovnica Balkana
 21. Bojana Mumin
 22. Boris Miškić
 23. Boro Kontić
 24. Branko Ćulibrk
 25. Čedomir Mlinarević
 26. Damir Arsenijević
 27. Damir Porobić
 28. Dario Borčak
 29. Dragan Golubović
 30. Dragica Mlinarević
 31. Edin Begeta
 32. Eldin Habibović
 33. Elmaja Bavčić
 34. Ena Bavčić
 35. Eroll Bilibani
 36. Ervina Dabižinović
 37. Esma Drkenda
 38. Fadila Selak Radmilović
 39. Franjo Šarčević
 40. Goran Bubalo
 41. Goran Zorić
 42. Gorana Mlinarević
 43. Hafiza Avdić
 44. Hajra Ćatić
 45. Hava Mujkić
 46. Helena Mandić
 47. Ibrahim Brkić
 48. Ibrahim Spahić
 49. Ifeta Ćesir-Škoro
 50. Igor Kamočaji
 51. Irina Pockova
 52. Ivana Dračo
 53. Jakov Čaušević
 54. Jasenko Osmanagić
 55. Jasmin Bradić
 56. Jasmina Čaušević
 57. Jasmina Husanović
 58. Jasminka Drino Kirilić
 59. Jelena Vasiljević
 60. Jusuf Makarević
 61. Lejla Efendić
 62. Lejla Hadžiahmić
 63. Lejla Huremović
 64. Lepa Mlađenović
 65. Linda Gusia
 66. Ljuljjeta Goranci Brkić
 67. Ljupka Kovačević
 68. Marina Veličković
 69. Memnuna Zvizdić
 70. Merima Dervišić
 71. Mevlija Mehmedović
 72. Mevludih Rahmanović
 73. Milica Plavšić
 74. Mirha Pojskić
 75. Mirhada Valentić
 76. Muhamed Okanović
 77. Nejra Čengić
 78. Nela Porobić Isaković
 79. Nenad Porobić
 80. Nermina Mujagić
 81. Nermina Trbonja
 82. Nervina Habibović
 83. Nidžara Ahmetašević
 84. Nura Begović
 85. Paša Smajić
 86. Paula Petričević
 87. Ramiz Ćatibušić
 88. Sandra Avrosievska,
 89. Sandra Zlotrg
 90. Sanela Bašić
 91. Sanja Vrzić
 92. Seida Sarić
 93. Selma Asotić
 94. Selma Spahić
 95. Semir Mehadžić
 96. Slavo Kukić
 97. Snežana Šešlija
 98. Sonja Lokar
 99. Sutka Mujagić
 100. Svjetlana Nedimović
 101. Tamara Cvetković
 102. Tamara Zablocki
 103. Tanja Grabovac
 104. Tanja Miletić Oručević
 105. Vahidin Omanović
 106. Zilka Spahić Šiljak
 107. Zlatica Gruhonjić
 108. Zoran Mlinarević
 109. Zoran Petrovski

Udruženja i neformalne grupe: 

 1. Anima – Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Kotor
 2. Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTP)
 3. Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla”
 4. Centar za izgradnju mira
 5. Centar za mlade KVART
 6. Centar za političke studije u Sarajevu
 7. Centar za razvoj civilnog društva
 8. Centar za razvoj zajednica ToPeer Doboj
 9. Centar za žene žrtve rata ROSA
 10. Domine, organizacija za promicanje ženskih prava
 11. Feministički anti-militaristički kolektiv
 12. Fondacija CURE
 13. Fondacija za kreativni razvoj
 14. Helsinški parlament građana Banja Luke
 15. IN Fondacija
 16. Inicijativa građanki/Mostar
 17. Jedan grad jedna borba
 18. BA – inicijativa za iskustveno učenje
 19. Leftist movement “Solidarity” Macedonia
 20. Međunarodni centar za djecu i omladinu “Fortis”
 21. Međunarodni centar za mir
 22. Nansen Dialogue Centre Prijedor
 23. Nansen Dialogue Centre Sarajevo
 24. ORC Tuzla
 25. Pokret građana Gračanice
 26. Politička organizacija Udar ljevice
 27. Post-Conflict Research Center (PCRC) | Centar za postkonfliktna istraživanja (CPI)
 28. Prava za sve
 29. Savez za povratka izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine
 30. TPO Fondacija
 31. G. Budućnost Modriča
 32. G. Kuća mira
 33. G. Oštra Nula
 34. G. SEKA Goražde
 35. G. Žene Srebrenice Tuzla
 36. Udruženja za dijalog u porodici i društvu “Mali koraci”
 37. Udruženje “Orhideja” Stolac
 38. Udruženje “Sara-Srebrenica”
 39. Udruženje ”Naš glas” Tuzla
 40. Udruženje „Dijakom “ Sanski Most
 41. Udruženje „HO HORIZONTI“ Tuzla
 42. Udruženje „Novi put “ Mostar
 43. Udruženje „Žena “ Mostar
 44. Udruženje Duga
 45. Udruženje Glas žene Bihać
 46. Udruženje građana Eko akcija
 47. Udruženje građana Omladinski centar Gornji Vakuf-Uskoplje
 48. Udruženje građanki Grahovo
 49. Udruženje HALO
 50. Udruženje oboljelih od šećerne bolesti općine Bužim
 51. Udruženje Prijedorčanki Izvor
 52. Udruženje Snaga žene Tuzla
 53. Udruženje Zgrade
 54. Udruženje žena ”Li-Woman”
 55. Udruženje žena Jadar, Konjević Polje
 56. Udruženje žena Most Višegrad
 57. Udruženje žena Priroda Bratunac
 58. Udruženje žena Sehara
 59. Udruženje žena Vive žene
 60. Udruženje Žene sa Une
 61. Udruženje Žene ženama
 62. Žene za Žene International Sarajevo
 63. Ženska mreža Hrvatske