image001

Kada se žene izostave iz mirovnih pregovora

Izostavljanje žena iz procesa izgradnje mira u Bosni i Hercegovini umanjilo je šanse za održiv mir. Kada ćemo naučiti da ne možemo imati održiv i pravedan mir bez aktivnog i značajnog učešća žena? Pročitajte članak Kada se žene izostave iz mirovnih pregovora koji su za Časopis o prisilnim migracijama pisale Gorana Mlinarević, Nela Porobić Isaković […]

Credits to : Chuck Holton - Flickr

Susret sa aktivistkinjama iz Ukrajine

S obzirom na razvoj situacije u Ukrajini i sve sličnijim narativu onome na početku 90-tih u Bosni i Hercegovini organiziran je neformalni susret između aktivistkinja i aktivista iz Ukrajine i nekolicine aktivistkinja iz Bosne i Hercegovine koje sudjeluju u ovoj inicijativi. Bila sam jedna od tri žene iz BiH koje su sudjelovale i ovo je par utisaka koje nosim sa sobom.