Izvještaj sa konferencije Ženski mirovni aktivizam u Siriji i Bosni i Hercegovini

Od 10. do 14. februara 2014. godine u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, u okviru ove inicijative održana je feministička konferencija  Ženski mirovni aktivizam u Siriji i Bosni i Hercegovini. Konferenciji je prisustvovalo 20 predstavnica i aktivistkinja iz ženskih organizacija i organizacija za ljudska prava iz Sirije i 42 aktivistkinje i predstavnice organizacija za zaštitu prava žena […]