Saopštenje za javnost povodom protesta u BiH

Photo credit: Cynthia CockburnPhoto credit: Cynthia Cockburn

Sarajevo, 14.2.2014.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM ZAHTJEVA GRAĐANA I GRAĐANKI ZA PROMJENE U BOSNI I HERCEGOVINI ISKAZANIM NA PROTESTIMA

Vladavina prava uz puno uvažavanja jednakosti građana/ki i osiguranje jednakog učešća muškaraca i žena u svim sferama života su imperativ daljeg razvoja Bosne i Hercegovine – zaključile su žene Bosne i Hercegovine na konferenciji «Ženski mirovni aktivizam u Bosni i Hercegovini i Siriji» održanoj u Sarajevu.

Učesnice konferencije, dugogodišnje aktivistkinje iz cijele Bosne i Hercegovine, podržavaju zahtjeve građana/ki iskazane na protestima u BiH i ukazuju da nema daljeg razvoja demokratskih procesa bez jednakog učešća i zastupljenosti muškaraca i žene u tijelima odlučivanja na svim nivoima vlasti, a na to obavezuju i odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova BiH. Rodna jednakost mora biti sastavni dio izgradnje pravednog društva. Bez rodne jednakosti nema istinske socijalne pravde.

Učesnice konferencije istakle su da jedan od zahtjeva treba biti i ograničavanje mandata na način da ni jedan građanin/ka ne može biti kandidiran/a za izabranu ili imenovanu funkciju ukoliko je neku od ovih funkcija obnašao/la tri ili više mandata na bilo kojem nivou vlasti a čime će se stvoriti uslovi za zaustavljanje procesa marginalizacije mladih.

U cilju osiguranja nadzora nad sprovođenjem zakona mora se pospješiti rad inspekcijskih i drugih nadzornih organa i ograničiti mandat rukovodioca ovih organa.

Građani/ke u uživanju socijalnih i zdravstvenih prava ne smiju biti ograničeni/e ustavnom strukturom uspostavljenom Dejtonskim sporazumom.

Uspostava Fonda socijalne zaštite je imperativ za ujednačavanje socijalnih i zdravstvenih prava, posebno onih kojih su sada u nadležnosti kantona i entiteta i Brčko Distrikta, što uključuje naknade za porodilje, naknade za smještaj u ustanove i slično.

Sva sredstva koja su planirana u budžetu 2014. za različite naknade funkcionerima/kama trebaju biti preusmjerena u Fond socijalne zaštite.

Učesnice konferencije će ove zahtjeve prezentirati također putem plenuma u svojim lokalnim zajednicama.

Lista potpisnica

UHD Prijateljice

Infoteka Zenica

Centar za pravnu pomoć ženama Zenica

Fondacija Bosanskohercegovačka inicijativa žena

Fondacija CURE Sarajevo

Forum žena Bratunac

Organizacija žena “Lara” Bijeljin

Udruženje “Žena BiH”

Udruženje građana ,,Žene Srebrenice”

Udruženje žena Forma F

Udruženje Žene ženama

Fondacija/Foundation Udružene žene/United Women Banja Luka

UHD “Prijateljice”

Žene za Žene International

Organizacija Budućnost Modriča

Ženska međunarodna liga za mir i slobodu

Biro za ljudska prava

Udruženje Srcem do Mira

Udruženje prijedorčaki «Izvor Prijedor»

Udruženje «Viva žene» Tuzla

TRIAL BiH

Fondacija jedan svijet platforma za jugoistočnu Europu

Centar za studije o izbjeglim i raseljenim osobama

Udruženje SEKA Goražde

Cvijeta Novaković

Dubravka Kovačević

Klaudia Kuhulj

Lidija Živanović

Nejra Nuna Čengić

Nela Porobić Isaković

Samira Krehić

Mirha Pojskić