Otvoreno pismo međunarodnoj zajednici

Photo source: Flickr/Plenumasa Plenum SarajevoPhoto source: Flickr/Plenumasa Plenum Sarajevo

2. december 2013.
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

N/R:

Peter Sorensen, Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH

Valentin Inzko, Ured visokog predstavnika

Anne-Marie Esper Larsen, UN Women,

Alexander Botsan-Kharchenko, ambasada Ruske federacije

Nigel Casey, ambasada Velike Britanije

Ulrike Maria Knotz, ambasada Njemačke

Roland Gilles, ambasada Francuske

Hideo Yamazaki, ambasada Japana

Ahmet Yildiz, ambasada Republike Turske

Lisa Helfand, Kanadska ambasada za Mađarsku, Bosnu I Hercegovinu I Sloveniju

Ruggero Corrias, ambasada Italije

Darius Jonas Semaska, ambasada Litvanije, Predsjedništvo Vijeća EU

Poštovani/e,

Od nedavno svjedočimo novom krugu razgovora između čelnika nekoliko glavnih političkih stranaka u vezi s implementacijom odluke Europskog suda za ljudska prava Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine. Ove razgovore pomaže specijalni predstavnik EU u BiH, Peter Sorensen te povjerenik Europske komisije za proširenje i europsku politiku prema susjedima, Stephan Fule. Ovaj proces se provodi na isključivo nedemokratski i netransparentan način, u potpunosti otuđen od bosanskohercegovačke javne sfere i stvarnih pitanja koja se tiču bosanskohercegovačkih građana i građanki.

Svjesne smo da provedba ove odluke može imati velike implikacije na budućnost Bosne i Hercegovine. Ova odluka može biti pokretač za promjenu i reformu Ustava što bi moglo ukinuti diskriminatorne članove iz Ustavu u vezi sa etničkom i/ili rodnom pripadnošću i uspostaviti istinski funkcionalno i demokratsko društvo. Da bi se to dogodilo, rasprave o provedbi odluke Europskog suda za ljudska prava i ustavnim promjenama moraju biti inkluzivne i transparentne.

Naš sadašnji Ustav je proizvod mirovnog sporazuma dogovorenog između međunarodne zajednice i muških elita koji su zastupali sukobljene strane (kako iz  Bosne i Hercegovine tako i iz susjednih zemalja). Glasovi bosanskohercegovačkih žena su bili isključeni iz svih mirovnih pregovora koji su se odvijali od 1992., a što je kulminiralo Daytonskim mirovnim sporazumom koji u svom Aneksu 4 sadrži Ustav BiH. Naša trenutno disfunkcionalna i nespretan struktura države je dogovorena na pregovorima u vojnoj bazi bez bilo kakvog uticaja građana i građanki BiH. Umjesto da uspostavi izborni proces kroz koji možemo definirati politički sistem koji želimo, Ustav nam, zapravo, samo omogućava da održavamo rezultate ratnih osvajanja i sudjelujemo u diskriminaciji građana i građanki BiH (što je potvrđeno i odlukom Europskog suda). Sadašnji proces provedbe odluke Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine ponovno isključuje građane i građanke Bosne i Hercegovine iz procesa odlučivanja o sebi samima, a potpuni izostanak žena je još simptomatičniji.

Stoga, od međunarodne zajednice, prije svega od EU koja pomaže i podržava ove razgovore, tražimo da počne implementirati Rezoluciju UN Vijeća sigurnosti 1325 i da osigura puno sudjelovanje žena u pravom duhu rezolucije, a koji poziva na punu uključenost žena u izgradnji mira i obnove nakon sukoba.

Pored toga, tražimo od EU da prestane podržavati kulturu polu-formalnih, ekskluzivističkih i elitističkih (i strogo muških) pristupa i da raspravu vrati nazad u zvanično okruženje unutar parlamentarnih struktura BiH, te da osigura da se prije nego dođe do bilo kakvih ustavnih promjena uspostavi efikasan i inkluzivan proces konsultacija s civilnim društvom (uključujući i sa organizacijama koje zastupaju ženska prava i ženskim organizacijama).

Ako se to ne uradi cijeli proces će biti delegitimiziran u bosanskohercegovačkoj javnosti.

Srdačno,

Po abecednom redu:

Centar za pravnu pomoć ženama Zenica

Fondacija “Imam petlju”

Fondacija “Jedan Svijet”

Fondacija Bosanskohercegovačka inicijativa žena

Fondacija CURE Sarajevo

Forum žena Bratunac

Helsinški odbor za ljudska prava u RS

Helsinšli parlament građana Banja Luka

NVO Gariwo

Organizacija žena “Lara” Bijeljin

Prava za sve

Sarajevski otvoreni centar

Udruženje ,,Majke Srebrenice,,

Udruženje “Žena BiH”

Udruženje “Žena ženama”

Udruženje “Žena žrtva rata”

Udruženje “Žene s Une”

Udruženje građana ,,Žene Srebrenice

Udruženje Medica Zenica

Udruženje Sumejja Gerc

Udruženje žena Forma F

Udruženje žena SEKA

Fondacija/Foundation Udružene žene/United Women Banja Luka

UHD “Prijateljice”

Žene za Žene International

Ženska međunarodna liga za mir i slobodu 

Božana Kordić

Cvijeta Novaković

Dubravka Kovačević

Emsuda Mujagić

Gorana Mlinarević

Gordana Vidović

Jasmina Čaušević

Jasmina Husanović

Klaudia Kuhulj

Klelija Balta

Lejla Mamut

Lejla Somun Krupalija

Lidija Živanović

Nada Golubović

Nejra Nuna Čengić

Nela Porobić Isaković

Samira Krehić

Selma Korjenić

Suzana Božić

Tanja Oručević Miletić

Viktorija Ružičić Tokić