Kada se žene izostave iz mirovnih pregovora

image001

Izostavljanje žena iz procesa izgradnje mira u Bosni i Hercegovini umanjilo je šanse za održiv mir. Kada ćemo naučiti da ne možemo imati održiv i pravedan mir bez aktivnog i značajnog učešća žena?

Pročitajte članak Kada se žene izostave iz mirovnih pregovora koji su za Časopis o prisilnim migracijama pisale Gorana Mlinarević, Nela Porobić Isaković i Madeleine Rees. Članak kao i cijelokupni časopis je dostupan na http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMR50_Dayton_Bosnian_web%20final.pdf