Rodno-osjetljive reparacije

10169163_10152176652348581_5550343561631466691_n

Nakon edukacije na temu rodno-osjetljive reparacije održane u junu ove godine Inicijativa započinje sa svojim radom na izradi okvirnog programa rodno osjetljivih reparacija za Bosnu i Hercegovinu. Prva radionica će se održati 2. i 3. septembra s ciljem usaglašavanja stavova oko vrste kršenja prava i štete koje trebaju biti uključene u program reparacija.

Radnu grupu za izradu okvirnog program čine:

Aida Spahić
Bojana Đokanović
Duška Andrić Ružičić
Elmaja Bavčić
Emsuda Mujagić
Enisa Raković
Esma Drkenda
Gorana Mlinarevic
Jasminka Drino Kirilić
Mara Radovanović
Mara Stevanović
Meliha Sendić
Milada Hodžić
Mirha Pojskić
Nejra Čengić
Nela Porobić Isaković
Nermina Trbonja
Nura Begović
Radmila Žigić
Samira Krehić
Selma Korjenić
Stanka Frančić
Suzana Božić
Vildana Džekman

PDF Screenshot