Retrospektiva – djelovanje ženskih organizacija u proteklih 20 godina

2378372476_d07a79c731_z

Tokom jeseni i zime 2013. organizirale smo određen broj sastanaka/radionica sa otprilike 40 žena iz BiH koje su bile aktivne u različitim segmentima i vremenskim periodima od 1992 pa do danas. Podijeljene su u sedam tematskih oblasti s ciljem da 1) pripreme izvještaje kao svojevrsne radne materijale za konferenciju sa aktivistkinjama iz Sirije koja se planirala u februaru 2014., te da 2) koristeći ovu priliku analiziraju gdje se nalaze bh. ženske organizacije danas, koji su bili dobici kao i propusti njihovog rada, te kako se mogu u budućnosti mogu organizirati za promijene. Tokom ovih sastanak učesnice su diskutirale koje aktivnosti su sprovodile aktivnosti, kako su ih sprovodile, te kakav je bio rezultat njihovog truda. Sedam tematskih oblasti koje su pokrile bile su 1) pristup pravdi, 2) tranzicijska pravda, 3) seksualno nasilje u ratu, 4) izbjeglice, interno raseljena lica i proces povratka, 5) mirovni pregovori i žene u javnom životu u post-konfliktnoj BiH, 6) ekonomiska i socijalna prava, 7) rodno zasnovano nasilje u post-konfliktnoj BiH.

PDF Screenshot