Pristup ekonomskim i socijalnim pravima – izvještaj sa prve radionice

2014-07-08-12.13.52

U julu 2014. održana je prva radionica na temu ekonomiskih, socijalnih i kulturnih prava – Kako dalje? Učesnice radionice su diskutirale kako izgleda pristup ekonomiskim, socijalnim i kulturnim pravima građanima Bosne i Hercegovine, a posebno s aspekta preživjelih žrtava seksualnog nasilja, porodica nestalih te povratnika i interno raseljenih osoba. Izlaganja sa radionice kao i zaključke možete pročitati u detaljnom izvještaju.

PDF Screenshot