Kako učvrstiti mir – naučene lekcije Sjeverne Irske

_SVA0030

Kao dio tekućih aktivnosti ove inicijative, a u cilju pružanja informacija i podrške kako djelovati protiv nacionalističkih politika podijela, organizirana je radionicu na kojoj je predstavljen pristup žena Sjeverne Irske kada su u pitanju mirovni pregovori te njihovo ulaženje na političku scenu Sjeverne Irske.

Gošće radionice su bile Bronagh Hinds, Avila Kilmurray i Monica McWilliams. Sve tri su bile su-osnivačice Ženske koalicije Sjeverne Irske, političke stranke sa članstvom iz obje zajednice, katoličke i protestantske. Stranka je učestvovala na izborima za multi-stranačke mirovne pregovore koji su doveli do mirovnog sporazuma 1998. godine poznatog kao Good Friday Peace Agreement. Od tada Bronagh, Avila i Monica rade sa ženskim i građanskim pokretima, na pitanjima transformacije sukoba i izgradnje mira, kao i na inicijativama tranzicijske pravde te na implementaciji različitih aspekata mirovnog sporazuma kao što je odnos između zajednica, reintegracija bivših političkih zatvorenika, na pitanjima ljudskih prava i slično.

Radionica je organizirana za žene iz BiH koje su pokazale interes za učešće u studijskoj posjeti Sjevernoj Irskoj koja je planirana za drugu polovicu ove godine. Učesnice radionice su došle iz različitih dijelova BiH i predstavljale su kako formalne organizacije tako i neformalne aktivističke inicijative, dok su neke učesnice došle u svom individualnom kapacitetu aktivistkinja.

Tokom radionice predstavljeno nam je kako izgleda izgradnja mira i aktivizam u Sjevernoj Irskoj, koje strategije su korištene od strane žena kako bi postale ravnopravne učesnice mirovnih pregovora, koje strategije su korištene u radu sa lokalnom zajednicom i preko naciolističkih podijela, te šta je Ženska koalicija Sjeverne Irske doprinijela mirovnim pregovorima i samom mirovnom sporazumu.

Iskustva Sjeverne Irske koje su kolegice podijelile s nama je podstaklo važne diskusije među učesnicama radionice. Započete su diskusije o neophodnosti osmišljavanja strateškog djelovanja ženskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini koje bi doprinijele transformaciji i oblikovanju prostora za političko djelovanje osviještenih žena kojima je omogućeno stvarno i smisleno učešće i uticaj u donošenje odluka, a ne samo puka uključenost u politiku bez stvarnih mogućnosti uticaja.

Diskusije koje su aktivistkinje iz Sjeverne Irske podstakle kod učesnica radionice su tek sami početci te će se nastaviti na narednim sastancima i radionicama tokom kojih ćemo razvijati i oblikovati naše diskusije o strategijama za smisleno i uticajno učešće žena u politici s krajnjim ciljem formiranja pravednog društvo, baziranog na principima solidarnosti i jednakopravnosti.

Pročitajte cijelokupan izvještaj sa radionice.

PDF Screenshot